Tiến độ dự án Panorama Nha Trang đang được gấp rút triển khai