Thư mời sự kiện The Arena Cam Ranh ngày 23/12

Thư mời sự kiện The Arena Cam Ranh ngày 23/12